Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Właścicielem serwisu www.tarsapiotr.pl jest firma ZTYLUKAMERY Piotr Tarsa (NIP: 6793215772).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Tarsa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZTYLUKAMERY Piotr Tarsa zwany dalej „Administratorem”.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy lektorskiej z Administratorem,
 4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych takie jak np. imię i kontaktowy adres e-mail.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.:
  • firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za nagrania lektorskie),
  • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści).
 7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
  • obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe,
  • dostarczyć Ci zamówione nagrania lektorskie,
  • komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected].
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na [email protected]

Pliki cookies

 1. Serwis www.tarsapiotr.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
 2. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).
 3. Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
 5. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
  • badania statystyk serwisu,
  • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego,
  • badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.